ШАРГОВАЦ - Бањалука, 07.02.1942.

Усташки кољачи, и то једна сатнија II тјелесне бојне, предвођене од усташког надпоручника Јосипа Мислова и жупника из Петрићевца код Бања Луке, фра Вјекослава Филиповића, Сотоне, иначе усташког кољача сатника, извршили су како по начину извршења тако и по броју жртава, један од најзвјерскијих покоља над невиним српским народом бањалучког краја. Невиних 2.315 убијених мушкараца, жена, дјеце и стараца били су жртве овога покоља.
Покољ је почео у четири сата изјутра у руднику Раковац, гдје су за вријеме смјене дочекивани радници и одмах у близини рудника, ударцима тупих предмета у потиљак, или сабљом, крампама, сјекирама убијани на лицу мјеста. Преосталим радницима наређено је да ископају јаму и закопају побијене другове.
Покољ је настављен по селима Дракулић, Мотике и Шарговац

Лазар Лукајић: „Фратри и усташе кољу“, покољ Срба у селима код Бањалуке, Фонд за истраживање геноцида, Београд, 2005.
___________________
ЗАПОВЈЕДНИШТВУ УСТАШКЕ НАДЗОРНЕ СЛУЖБЕ
на руке госп. Еугена Кватерника
ЗАГРЕБ

(Депеша - Заповједништву усташке надзорне службе.pdf)

У вези В.Т. од 9 овог извјештавам. Једна сатнија усташке бојне под заповједни- штвом надпоручника Јосипа Мишлова у пратњи жупника фра. Вјекослава Фили- повића дана 7 вељаче у 4 сата ујутро запосјела рудник Раковац и поубијала крам- пом 37 радника гркоисточњака. Наставила са убијањем крампом и сјекиром гркоисточњака мушкараца, жена и дјеце у селима Мотике гдје је убијено око 750
Дракулић и Шарговац гдје је убијено око 1500 особа. Убијање је завршено истог дана око 14 сати. Од тада па све до данас усташе превозе храну стоку и покућство из кућа побијених у своја складишта. Обширан извјештај слиједи. Велики жупан пуковник Алеман.
Горњи извјештај точан. Обширни извјештај Великом жупану стожерника и овог Повјереништва долазе куриром. УНС Бања Лука.“

Бањалука, 11.02.1942.